Smog w Krakowie

Kraków jest w ścisłej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W 2013 roku w Krakowie liczba dni, w których normy stężeń dobowych pyłu PM10 zostały przekroczone, wyniosła aż 138. Norma UE dopuszcza jedynie 35 dniach rocznie. 8 stycznia 2014 na Alei Krasińskiego stężenie przekraczało 500% normy.

zd-smog1

Jednym ze sposobów walki z krakowskim smogiem jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, uchwalony uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.). Efektem jest wprowadzanie zakazu używania pieców na paliwo stałe (np. węgiel) do ogrzewania.

Jeśli używasz takiego pieca kliknij tutaj i dowiedz się jak rozwiązać ten problem z ProEnergy.

Zadzwoń do naszego konsultanta i spytaj o kompleksową wymianę pieca.

Tel 515 515 101

SMOG pochodzi od angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła). Tworzy się z połączenia zanieczyszczeń powietrza tworzonych przez człowieka i niekorzystnych warunków atmosferycznych (mgła, brak wiatru).zd-smog2

Zobacz Stan powietrza nad Krakowem

Tworzące smog pyły i związki chemiczne szkodliwie wpływają na zdrowie ludzi. Przyczyniają się do powstawania alergii, astmy, zaostrzają zapalenia oskrzeli i płuc. Ponadto smog zwiększa zachorowalność na nowotwory a nawet zmniejsza masę urodzeniową dzieci.

Do góry strony